<

CD packages for CBSE, ICSE and MH State Board

 
 
महाराष्ट्र बोर्ड इयत्ता ९ वी समाजशास्त्र CD प्रोडक्ट
       Rs. 695.00
Rs. 590.00
You save  15%
(Inclusive of all taxes,Delivery–Shipment charges)       
  महाराष्ट्र बोर्ड 9 वी स्टडी पॅकेज वर्णन:
  या पॅकेजमध्ये महाराष्ट्र बोर्ड इयत्ता ९ वी समाजशास्त्र CD प्रोडक्टअभ्यासक्रमाचा समावेश आहे

  A2E चे CD लर्निंग पॅक हे स्वयंअध्ययनासाठी आणि परीक्षेत उत्तम गुण मिळविण्यासाठी नवीन अभ्यासक्रमानुसार तयार करण्यात आलेले आहे.

  महाराष्ट्र बोर्ड 9 वी अभ्यासक्रम:
  या पॅकेजमध्ये खालील विषय आणि त्या विषयांतील घटकांचा समावेश आहे


  महाराष्ट्र बोर्ड 9 वी समाजशास्त्र घटक

  प्राचीन व मध्ययुगीन संस्कृती
  प्रबोधनाची चळवळ व सामंतशाही
  क्रांतीयुग
  राज्यशास्त्राचा परिचय
  भारतीय संविधान (राज्यघटना) निर्मितीची प्रकिया
  मुलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये
  निवडणूक प्रक्रिया
  प्रदेशाची संकल्पना
  नैसर्गिक संसाधने
  व्यवसाय
  शेती
  उद्योग
  वाहतूक, संदेशवहन व पर्यटन
  लोकसंख्या
  प्रादेशिक विभाग
  प्रात्यक्षिक
  अर्थशास्त्राची ओळख
  अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना
  उत्पन्नाचे मार्ग
  कुटुंबाचे अंदाजपत्रक

  SYSTEM REQUIREMENTS:

  OS:: Windows 2000, XP, Windows 7(32/64-bit),Windows 8(32/64-bit)
  Sound:Speakers (built-in / separate)
  Internet Connection: Only require during first time installation.